วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


"การทำงานให้ได้ยั่งยืนและมั่นคงก้าวหน้าไม่เลิกราท้อถอยเสียกลางคันนั้น เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับผู้มีหน้าที่สร้างสรรค์ความเจริญ ข้อนี้ขึ้นอยู่กับการรักษาเจตนา รักษาความตั้งใจ พอใจ และผูกใจในงาน ยิ่งกว่าอื่น เพราะความแน่วแน่และพอใจในงานนั้น ย่อมทำให้เกิดความพากเพียรและอดทน ที่จะกระทำงานให้ต่อเนื่องกันไปได้โดยตลอด เมื่อหมั่นทำอยู่เสมอ ก็เกิดความชำนิชำนาญและความช่ำชองคล่องแคล่วช่วยให้ทำงานได้โดยสะดวกด้วย ความเบิกบานเบาใจ เหมือนกับนักกีฬาที่หมั่นฝึกซ้อม ยิ่งฝึกก็ยิ่งได้ทั้งกำลัง และความเก่งกาจเพิ่มขึ้น สิ่งที่ทำยาก ก็ค่อยๆ กลายเป็นง่าย จะทำอะไรก็ทำได้รวดเร็วและเหนียวแน่นจนสำเร็จ"
        พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ณ อาคารใหม่สวนอัมพร วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๒๗

พิธีมอบรางวัลและของที่ระลึกให้แก่นักกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๗

วันนี้ (๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๔.๔๕ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและของที่ระลึกแก่นักกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๗ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอน
        ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่คณะนักกีฬาทีมชาติไทยสังกัดกองทัพเรือ ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๗ ณ เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ถึง ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ที่ได้ทำหน้าที่อย่างดีเยี่ยม สามารถทำเหรียญรางวัลได้ ๑ เหรียญเงิน ๓ เหรียญทองแดง สามารถนำชื่อเสียงและเกียรติประวัติมาสู่ประเทศชาติและราชนาวี โดยนักกีฬาเหรียญเงิน ได้แก่ เรือเอก ดำรงศักดิ์ วงศ์ทิม ๑ เหรียญเงิน จากเรือใบประเภท โฮบี้ ๑๖, นักกีฬาเหรียญทองแดง ได้แก่ นาวาตรีหญิง พุทธรักษา นีกรี ๒ เหรียญทองแดง จากเรือกรรเชียง ประเภทกรรเชียงหญิง ๒ คน พายคู่ รุ่นทั่วไป ระยะ ๒,๐๐๐ เมตร และรุ่นไลต์เวท ระยะ ๒,๐๐๐ เมตร, จ่าตรีหญิง รังสิญา นิสัยสม ๑ เหรียญทองแดง จากเทควันโด รุ่นเฟเธอร์เวท
         สำหรับผู้ฝึกสอนของนักกีฬาทำเหรียญทอง ได้แก่ นาวาเอก ทวีวัฒน์ อิสลาม ผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่น ทำได้ ๑ เหรียญทอง รุ่นไลต์เวลเตอร์เวท, เรือโท สมเกียรติ พูนพัฒน์ ผู้ฝึกสอนเรือใบ ทำได้ ๑ เหรียญทอง ประเภททเวนตี้, จ่าเอก สุบรรณ พันโนน ผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่น ทำได้ ๑ เหรียญทอง รุ่นไลต์เวลเตอร์เวท ส่วนผู้ฝึกสอนของนักกีฬาทำได้เหรียญเงิน ได้แก่ จ่าเอก กิตติพงษ์ ขำบาง ผู้ฝึกสอนเรือใบ นักกีฬากองทัพเรือ ทำได้ ๑ เหรียญเงิน ประเภทโฮบี้ ๑๖ และผู้ฝึกสอนของนักกีฬาทำได้เหรียญทองแดง ได้แก่ นาวาตรี วีรสิฎฐ์ พวงนาค ผู้ฝึกสอนเรือใบ ทำได้ ๑ เหรียญทองแดง ประเภทเลเซอร์เรเดียล (ที่มา : สกฬ.ทร.)

ขอเชิญร่วมแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล กรมอู่ทหารเรือมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑ ใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 กรมอู่ทหารเรือ กำหนดจัดการแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล กรมอู่ทหารเรือมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเงินรายได้เพื่อใช้ในการบูรณปฏิสังขรณ์พระ อุโบสถวัดวงศมูลวิหาร (โบราณสถาน) จัดหาเครื่องมือพิเศษสำหรับใช้ในการดูแลรักษาพระอุโบสถวัดวงศมูลวิหาร และส่งเสริมให้เยาวชนร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และศาสนา รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสามัคคีของคนในชาติ ทุกเพศ ทุกวัย และสร้างทัศนคติที่ดีต่อสถาบันหลักของชาติ นอกจากนี้ ยังเป็นการรณรงค์ให้เยาวชนได้ออกกำลังกาย โดยการมอบทุนการศึกษาจำนวน ๒๐ ทุน (ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท)
        ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล กรมอู่ทหารเรือมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่ เวลา ๐๔.๓๐ น. - ๐๕.๑๕ น. สามารถสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ กรมอู่ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๘๒, ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๘๗ หรือสมัครทางอินเทอร์เน็ต www.navaldockyardminimarathon2014.com หรือที่หน้างานในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๘.๐๐ น. หรือโดยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย เลขที่ ๐๖๗ - ๒ - ๙๖๔๕๖ - ๓ ชื่อบัญชี กรมอู่ทหารเรือมินิมาราธอน หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาส่งเอกสารการสมัครและสำเนาสลิปโอนเงินทาง E-mail : navaldockyardminimarathon2014@gmail.com หรือทางหมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๖๐ (ที่มา : อร.)

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ และทหารกองหนุน สังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยรับสมัคร ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นชายโสด อายุ ๑๗ - ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๓๘ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๑) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการจะต้องสังกัดกองทัพเรือและปลดเป็นทหารกองหนุน ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ ๒๑ - ๒๔ ปี (ผู้ที่เกิด ๑ มกราคม ๒๕๓๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๗ มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดได้
         หลักฐานการรับสมัคร ประกอบด้วย
          - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          - สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ
         - สำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร
การซื้อระเบียบการรับสมัคร ซื้อด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ราคาชุดละ ๘๐ บาท ที่
         - กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
         - โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
         - โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
         - ร้านสวัสดิการทหารเรือ นันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
         - กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
         - ร้านสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร
         - ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
         - ร้านสวัสดิการกิจการห้องเย็น อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
         - ทัพเรือภาคที่ ๓ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
         - หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงทุกเขต
         - สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ได้แก่ ส.ทร.๒ บางนา, ส.ทร.๓ ภูเก็ต, ส.ทร.๕ สัตหีบ, ส.ทร.๖ สงขลา, ส.ทร.๘ พิษณุโลก, ส.ทร.๙ อุบลราชธานี, ส.ทร.๑๐ ตราด, ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ และ ส.ทร.๑๕ นราธิวาส หรือสั่งซื้อระเบียบการและใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึง ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สามารถดาวน์โหลดใบสั่งซื้อระเบียบการได้จากเว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th โดยระบุจำนวนที่สั่งซื้อ เขียนที่อยู่สำหรับจัดส่งระเบียบการให้แก่ผู้สั่งซื้อและหมายเลขโทรศัพท์ที่ สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน ส่งใบสั่งซื้อระเบียบการ พร้อมใบฝากธนาณัติตัวจริง สั่งจ่ายในนามกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตู้ ปณ.๑๑ ปณภ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ราคารวมค่าจัดส่ง ชุดละ ๑๑๐ บาท
        การรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ถึง ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสมัครและศึกษาขั้นตอนการดำเนินการสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th และให้ผู้สมัครศึกษา
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๙ ๓๙๒๒, ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓ - ๔ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๔๓ ในวันและเวลาราชการ หรือดูได้ที่เว็บไซต์ www.navy.mi.th/navedu (ที่มา : ยศ.ทร.)

กรมอุทกศาสตร์ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ๒๐ - ๒๘ พฤศจิกายน นี้

กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ อัตรา โดยรับสมัครเพศชาย มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า
        หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ สำเนาประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษานั้นๆ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดา, รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป, ใบกองหนุนหรือใบแทน, ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ
         ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งดังกล่าว สามารถสมัครได้ที่ กองบังคับการ กรมอุทกศาสตร์ ถนนริมทางรถไฟเก่า เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๗๐๕๕ (ที่มา : อศ.)

สหรัฐฯ เรียกร้องให้จีนยุติโครงการถมทะเลในพื้นที่ทะเลจีนใต้

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีแถลงการณ์จากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เรียกร้องให้จีนยุติโครงการถมทะเลในพื้นที่ทะเลจีนใต้ โดยเฉพาะบริเวณแนวปะการังเฟียรีครอส ในหมู่เกาะสแปรตลี ที่มีปัญหาการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนระหว่างประเทศ ทั้งนี้ สหรัฐฯ ระบุว่า โครงการดังกล่าวมีขนาดใหญ่มาก มีการขุดดินในฝั่งตะวันออก คาดว่าเป็นการสร้างท่าเรือสำหรับเรือน้ำมันและเรือรบ
       นอกจากนี้ อาจมีการสร้างทางวิ่งขึ้น - ลงของเครื่องบินด้วย พร้อมทั้งเรียกร้องให้ทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องงดการดำเนินกิจกรรมเช่นนี้ และใช้วิธีทางการทูตในการแก้ปัญหา (ที่มา : ขว.ทร.)