วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

กองทัพเรือ ให้การรับรองผู้บัญชาการทหารเรือมาเลเซีย

ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๑๐ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือให้การต้อนรับ พลเรือเอก ดาโต๊ะ เซอรี ปังลิมา อามัด คามารุลชามาน บิน ฮาจี อามัด บาดารุดดิน (Admiral Dato’ Seri Panglima Ahmad Kamarulzaman bin Haji Ahmad Badaruddin) ผู้บัญชาการทหารเรือมาเลเซีย และภริยา พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกองทัพเรือ ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ในโอกาสนี้ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ นำ พลเรือเอก ดาโต๊ะ เซอรี ปังลิมา อามัด คามารุลชามาน บิน ฮาจี อามัด บาดารุดดิน รับความเคารพและตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าท้องพระโรง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร(ที่มา : ขว.ทร.)