วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กิจการเกษตรกรรม กรมสวัสดิการทหารเรือ กำหนดจำหน่ายเมล่อนญี่ปุ่น

กิจการเกษตรกรรม กรมสวัสดิการทหารเรือ กำหนดจำหน่ายเมล่อนญี่ปุ่น ซึ่งปรับปรุงคุณภาพได้มาตรฐาน และปลอดสารพิษ ให้แก่กำลังพลของกองทัพเรือ ในราคากิโลกรัมละ ๖๕ บาท ณ ร้านเกษตรนาวี วังนันทอุทยาน ร้านเกษตรนาวีบุคคโล ร้านเกษตรนาวีบางนา และร้านเกษตรนาวี ทุ่งมหาเมฆ โดยบริการจำหน่ายตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไปผู้สนใจสั่งจองผลเมล่อนญี่ปุ่นสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายการตลาด กิจการเกษตรกรรม กรมสวัสดิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๕๐๖๖ ๘๕๓๓ และหมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๓๒๙๒ (สินค้ามีจำนวนจำกัด)(ที่มา : สก.ทร.)