วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กองทัพเรือร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบเสื้อพระราชทาน ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ พลเรือเอก ศุภพงษ์ ศิริสนธิ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ ได้เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี รับมอบเสื้อพระราชทานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ณ สนามศุภชลาศัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร(ที่มา: กพ.ทร.)