วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กองทัพเรือ จัดกิจกรรมปล่อยเต่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน ในกิจกรรม ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ กรมต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี(ที่มา : สลก.ทร.)