วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ขอความร่วมมืองดใช้อากาศยานไร้คนขับ “โดรน”

 ตามที่รัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรม จักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ “BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ” ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ นั้น เพื่อความเรียบร้อยการถวาย ความปลอดภัย รักษาความปลอดภัย และจัดการจราจร ตามเส้นทาง และพื้นที่จัดกิจกรรมฯ จึงขอความร่วมมืองดใช้อากาศยานไร้ คนขับ หรือ โดรน (Drone) ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๒๔.๐๐ น. ตลอดเส้นทางที่ใช้ในกิจกรรมฯ ระยะทาง ๒๙ กิโลเมตร ภายในรัศมี ๙ กิโลเมตร โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและตลอดระยะ ความสูง ๓,๐๐๐ ฟุต จากพื้นดิน ทั้งนี้ การใช้ โดรน (Drone) จะต้อง ได้รับอนุญาตจาก ผู้อำนวยการวิทยุการบินแห่งประเทศไทย หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ(ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์)