วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559

ขอเชิญชมสารคดีเนื่องในวันกองทัพไทย

กรมกิจการพลเรือนทหาร ขอเชิญรับชมสารคดี เผยแพร่ผลงานและกิจกรรมทหาร เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ หลังข่าวภาคค่ำ ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และในวันเดียวกันนี้ จะมีพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ และกระทำสัตย์ปฏิญาณตน ต่อธงชัยเฉลิมพลโดย- กองบัญชาการกองทัพไทย ณ กองพันทหารสื่อสาร
- กองทัพบก ณ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ |- กองทัพเรือ ณ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
- กองทัพอากาศ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช(ที่มา : กร.ทหาร)