วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559

กองทัพเรือ ประกาศยกย่องชมเชยกำลังพลกองทัพเรือ

ด้วย เรือตรี ธรรมปพน ปรีชารณเสฏฐ์ นายทหารพลาธิการ เรือหลวงปัตตานี ได้ให้การช่วยเหลือ นายสุเมธ บัวบูชา นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา จากเหตุการณ์พลัดตกน้ำทะเล เหตุเกิดที่บริเวณน่านน้ำในพื้นที่ด้านทิศตะวันตกของแหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต ระยะประมาณ ๑๐ ไมล์ทะเล เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๕๐ น. โดยนายสุเมธ ฯ ไปปฏิบัติราชการตามตามคำสั่งปฏิบัติการ “การตรวจเรือประมงพาณิชย์” ในขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ด้านความมั่นคงทางทะเล เดินทางไปกับเรือหลวงปัตตานี เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบเรือประมงเกี่ยวกับการกระทำความผิดในเรื่องการค้ามนุษย์ ได้ทำการตรวจเรือประมงทรัพย์เพิ่มนาวี ๒ และเรือประมง ชัยนาวี ๑๗ นั้น ขณะที่นายสุเมธ ฯ ได้ก้าวข้ามจากเรือประมงทรัพย์เพิ่มนาวี ๒ ไปยังเรือประมงชัยนาวี ๑๗ ที่จอดเทียบกันกลางทะเล เป็นช่วงที่คลื่นลมแรง ทำให้เรือมีอาการโคลงจนเป็นเหตุให้นายสุเมธ ฯ เสียหลักล้มศีรษะกระแทกกราบเรืออย่างแรงจนหมดสติ พลัดตกลงน้ำทะเลระหว่างช่องว่างของประมงทั้งสองลำ เรือตรี ธรรมปพน ฯ ซึ่งยืนอยู่ใกล้เหตุการณ์ได้กระโดดลงไปช่วยเหลือในทันที และเจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้นของเรือหลวงปัตตานีกับลูกเรือประมงในบริเวณที่เกิดเหตุได้เข้าช่วยเหลือขึ้นจากน้ำทะเลในเวลาต่อม นายสุเมธ ฯ มีแผลแตกบริเวณคาง มีอาการสำลักน้ำ เจ็บหลัง จึงได้ปฐมพยาบาลในเบื้องต้น จากนั้นได้ประสานขอความช่วยเหลือจากศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ ๓ นำเรือ ต.๒๑๘ รับนายสุเมธ ฯ จากเรือหลวงปัตตานี นำส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จนกระทั่งอาการปลอดภัยการกระทำของ เรือตรี ธรรมปพน ฯ ในครั้งนี้ ได้สร้างความประทับใจและได้รับการชื่นชมจากผู้เห็นเหตุการณ์และญาติของนายสุเมธ ฯ เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กองทัพเรือ การกระทำของ เรือตรี ธรรมปพน ปรีชารณเสฏฐ์ แสดงให้เห็นถึงความมีจิตใจเข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว เสียสละช่วยเหลือผู้ประสบเหตุโดยไม่คำนึงถึงอันตรายที่อาจจะเกิดแก่ตนเอง นับเป็นบุคคลที่ควรแก่การยกย่องสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง      กองทัพเรือขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า เรือตรี ธรรมปพน ปรีชารณเสฏฐ์ เป็นผู้ประกอบ คุณงามความดี สมควรได้รับการยกย่องชมเชยและยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป(ที่มา : สลก.ทร.)