วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กองทัพเรือ จัดแถลงข่าวการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒

วันนี้ (๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๑.๑๕ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดการแสดง "กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒" ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ฯ โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย หม่อมราชวงศ์ ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้, พลเรือโท ประพฤติพร อักษรมัต รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการเตรียมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒, นาวาเอก ณรงค์ แสงบุศย์ ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ในฐานะประธานอนุกรรมการฝ่ายดนตรี และ นางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในฐานะให้การสนับสนุนสถานที่ ภายในงานมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือ สมาคมภริยาทหารเรือ ผู้ร่วมบริจาคเงิน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานแถลงข่าว ฯ และภายหลังการแถลงข่าว จะมีการแสดงกาชาดมินิคอนเสิร์ต โดยวงซิมโฟนีออเคสตร้าดุริยางค์ราชนาวี ให้ชมในโอกาสนี้ด้วย
        กองทัพเรือ ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๔๒ บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จัดการแสดง ๒ รอบ ตั้งแต่เวลา ๒๐.๐๐ น. ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปตลอดจนสื่อมวลชนได้เข้ารับชมการแสดงและในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ มาทอดพระเนตรการแสดง โดยการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒
         การแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒ นี้ ได้จัดวงซิมโฟนีออเคสต้า ดุริยางค์ราชนาวี ร่วมบรรเลงเพลงอันไพเราะด้วยเครื่องดนตรี กว่า ๘๐ ชิ้น พร้อมกับศิลปินรับเชิญ อาทิ นายกิตตินันท์ ชินสำราญ, นายชัชชัย สุขขาวดี (หรั่ง ร๊อคเคสตร้า), นายภพธร สุนทรญาณกิจ (ตู่ ภพธร), นางสาวธีรนัยน์ ณ หนองคาย, จ่าเอกหญิง สราญรัตน์ ชูอำนาจ, จ่าเอกหญิง โสธิดา ชัยฤทธิ์ไชย และนักร้องประสานเสียงของ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ร่วมขับร้อง
         ทั้งนี้ การแสดงกาชาดคอนเสิร์ตฯ จะไม่มีการจำหน่ายบัตรเข้าชมแต่อย่างใด โดยจะเปิดรับบริจาคเงินตามกำลังศรัทธา เพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๘๑ หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "กาชาดคอนเสิร์ตกองทัพเรือ ครั้งที่ ๔๒" เลขบัญชี ๑๑๕ - ๒ - ๒๐๔๕๒ - ๓ และส่งสำเนาการโอนเงินพร้อมชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ ให้ชัดเจน โดยส่งไปที่ กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ สำหรับผู้ที่ร่วมบริจาคตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป จะได้เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานของที่ระลึก ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ที่มา : สลก.ทร.)