วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป กรมอุทกศาสตร์ เปลี่ยนแปลงเวลามาตรฐานประเทศไทย ปรับเวลาช้าลง ๑ วินาที ตามมาตรฐานโลก

 วันนี้ (๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ปรับเปลี่ยนเวลาตามมาตรฐานสากล เพื่อให้สอดคล้องกับเวลามาตรฐานสากล ช้าลง ๑ วินาที จากเวลา ๐๗ นาฬิกา ๐๐ นาที ๐๑ วินาที เป็น ๐๗ นาฬิกา ๐๐ นาที ๐๐ วินาที
         การปรับแต่งเวลาในครั้งนี้ เพื่อให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติ เนื่องจากหน่วยงานติดตามระบบการหมุนของโลกในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกอยู่มีการตรวจสอบอัตราการหมุนของโลก พบว่า โลกมีการหมุนช้าลง ซึ่งไม่ได้หมุนช้าลงในทันที แต่มีการสะสมเป็นไมโครวินาที เมื่อตรวจสอบพบว่าสะสมได้เป็นจำนวนหนึ่ง จะมีการปรับแต่งเพื่อให้สอดคล้องกับเวลาธรรมชาติ ซึ่งในที่นี้ เวลาปกติคือ ๐๗ นาฬิกา ๐๐ นาที ๐๑ วินาที โดยจะหักออกไป ๐๑ วินาที กลายเป็น ๗ นาฬิกาตรง
         ทั้งนี้ ไทยมีการปรับล่าสุดไปเมื่อประมาณ ๒ - ๓ ปี มีการปรับครั้งละประมาณ ๑ วินาที โดยเวลาที่ไทยใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นเวลาที่มีการเชื่อมโยงไปทั่วโลก และโดยเข็มวินาทีจะต้องเดินตรงกัน ซึ่งทั่วโลกมีการปรับเปลี่ยนเวลา ๑๐ กว่าครั้งแล้ว ในรอบ ๓,๖๐๐ ปี เวลาจะเคลื่อนไปเรื่อย ๆ และหาก ๑๐๐ ปี ปรับครั้งหนึ่ง เวลาจะเคลื่อนไปประมาณ ๑ ชั่วโมง ดังนั้น จึงต้องใช้วิธีปรับทีละเล็กละน้อย เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในการใช้ชีวิตประจำตัว เพื่อให้เวลาใกล้เคียงกับธรรมชาติ ซึ่งดวงอาทิตย์ขึ้นประมาณ ๖ นาฬิกา ตกประมาณ ๑๘ นาฬิกา (ที่มา : อศ.)