วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559

กำหนดแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ และหมายเลข ๔

ตามที่ กองทัพเรืออนุมัติให้กำลงพล แต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ และหมายเลข ๔ ในวันสำคัญต่าง ๆ นั้น ในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ มีกำหนดให้กำลังพลแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ วันก่อนวันกองทัพไทยและวันวีรชนกองทัพเรือ และแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๔ ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ หลังวันกองทัพไทย(ที่มา : กพ.ทร.)