วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559

กองทัพเรือกับผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์ “เสื้อเกราะกันกระสุนสะเทินน้ำสะเทินบก”

กองทัพเรือ โดย กรมสารวัตรทหารเรือ ได้ประดิษฐ์คิดค้น “เสื้อเกราะกันกระสุนสะเทินน้ำสะเทินบกลอยน้ำ” ขึ้น นับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ ประหยัด คุ้มค่า พึ่งพาตนเอง ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง“เสื้อเกราะกันกระสุน สะเทินน้ำสะเทินบก” เป็นนวัตกรรมภูมิปัญญาของกรมสารวัตรทหารเรือ ที่ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูง แต่คุ้มค่า เพราะวัสดุจัดหาได้ง่ายภายในประเทศ สามารถสนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือ ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ปลอดภัย ทั้งทางบกและทางน้ำ และหน่วยเฉพาะกิจชายแดน ซึ่งจะช่วยเพิ่มขวัญ กำลังใจ และลดการสูญเสียกำลังพลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสื้อเกราะกันกระสุน สะเทินน้ำสะเทินบก สามารถป้องกันกระสุนปืนพกได้ทุกชนิด ลอยน้ำได้ โดยมีอุปกรณ์เสริมเพิ่มการพยุงร่างกายในน้ำแบบอัตโนมัติ และแบบ Manual น้ำหนักเบาเพียง ๔.๕ กิโลกรัม แต่สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลกรัม ลอยตัวลักษณะหงายท้องทันทีเมื่อลงไปในน้ำ และที่สำคัญเสื้อเกราะลอยน้ำนี้ยังมีสัญญาณ ไฟกะพริบเพื่อบอกพิกัดในการขอความช่วยเหลือ ในภาวะที่ทัศนวิสัยไม่ดี ทั้งกลางวันและกลางคืน มีอุปกรณ์เสริมแบบเสื้อชูชีพบรรจุ CO2 สามารถลอยตัวอยู่ในทะเลได้โดยไม่ต้องออกแรงการที่ กรมสารวัตรทหารเรือ ได้คิดค้น ประดิษฐ์ เสื้อเกราะกันกระสุนสะเทินน้ำสะเทินบก ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ได้พัฒนามาจากกำลังพลโดยตรง ใช้วัสดุอุปกรณ์ภายในประเทศ หาง่าย ราคาถูก หรือนำสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ เมื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติภารกิจจริงแล้วเกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียกำลังพลได้อย่างดีและเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบ รางวัลเกียรติยศนาวี ให้กับ นาวาโท นพิพัฒน์ รัตนพิทักษ์ ผู้บังคับกองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๒ กรมสารวัตรทหารเรือ หัวหน้านักประดิษฐ์เสื้อกันเกราะกันกระสุนลอยน้ำ ซึ่งเป็นรางวัลบุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร