วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กรมการขนส่งทางบก จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ในช่วงเทศกาล วันลอยกระทง

เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลลอยกระทงอย่างปลอดภัย กรมการขนส่งทางบก ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ตรวจการออกตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทที่ให้บริการประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวันที่ ๒๔ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยเน้นจุดที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต เอกมัย สายใต้และจุดต่อรถและเชื่อมต่อที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยเน้นตรวจสอบสภาพความ มั่นคงแข็งแรงและมีอุปกรณ์ส่วนควบคุมรถครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งผู้ประกอบการต้องไม่ปล่อยให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถหรือใช้ใบอนุญาตขับรถไม่ตรงตามประเภททำหน้าที่ขับรถ และแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์นอกจากนี้ ยังเน้นมาตรการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและพฤติกรรมฉวยโอกาส เอาเปรียบประชาชน เช่นการบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง การใช้ความเร็วเกินกำหนด การเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนด การปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร หากพบเห็นการให้การบริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท มีพฤติกรรมดังกล่าว แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน ๑๕๘๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง