วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กรมกำลังพลทหารเรือ งดให้บริการทำบัตรประจำตัว

กรมกำลังพลทหารเรือ ของดให้บริการ ทำบัตรประจำตัว ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ เนื่องด้วย กรมกำลังพลทหารเรือ มีกำหนดจัดเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการทำบัตรประจำตัว ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในพื้นที่ภาคใต้ในห้วงวันดังกล่าว จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน(ที่มา : กพ.ทร.)
 กรม กำลังพลทหารเรือ ของดให้บริการ ทำบัตรประจำตัว ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ เนื่องด้วย กรมกำลังพลทหารเรือ มีกำหนดจัดเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการทำบัตรประจำตัว ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในพื้นที่ภาคใต้ในห้วงวันดังกล่าว จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
     (ที่มา : กพ.ทร.) - See more at: http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3654#sthash.SiFPWT0c.dpuf