วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กองทัพเรือ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเทศกาล “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง” ปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ สวนนาคราภิรมย์


กองทัพเรือ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเทศกาล “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง” ปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ สวนนาคราภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานครเทศกาล “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง” ปี ๒๕๕๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูงานประเพณีอันดีงามของไทย กระตุ้นให้เกิดกระแสการเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศโดย ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ขบวนเรือประดับไฟฟ้า รวมทั้งกิจกรรมท่องเที่ยวชมสีสันของฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืน ผู้สนใจสามารถเที่ยวชมได้ตามวันและสถานที่ดังกล่าว(ที่มา:กพร.ทร.)