วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีกองทัพเรือ ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีกองทัพเรือ ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า อำเภอ วัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๑๕ น. โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือ นางปรานี อารีนิจ ภริยาผู้บัญชาการทหารเรือและนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ผู้แทนสมาคมภริยาทหารเรือ ข้าราชการกองทัพเรือ และครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีฯการทอดกฐินสามัคคีกองทัพเรือ ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า ประจำปี ๒๕๕๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ชำรุดทรุดโทรม นำรายได้ไปใช้ในการเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และเพื่อสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (ที่มา : สลก.ทร.)