วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กองทัพเรือจัดกำลังเข้าร่วมการลาดตระเวนร่วมระหว่างกองทัพเรือ - กองทัพเรืออินเดีย ครั้งที่ ๒๑

กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๓ จัดกำลังเข้าร่วมการลาดตระเวนร่วมระหว่างกองทัพเรือ - กองทัพเรืออินเดีย ครั้งที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๑๒ ถึง ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยการลาดตระเวนร่วมฯ ประกอบด้วย เรือหลวงชลบุรี และอากาศยาน การจัดกำลังเข้าร่วมการลาดตระเวนร่วม ระหว่างกอทัพเรือ - กองทัพเรืออินเดีย ในครั้งนี้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙ เพื่อประชุมพิจารณาแผนการลาดตระเวนร่วมฯ และแลกเปลี่ยนนายทหารสังเกตการณ์บนอากาศยานของกองทัพเรืออินเดีย (ที่มา : ยก.ทร.โทร.๕๔๖๕๗)