วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กำหนดสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ นายเสวียง พันธุ์เอี่ยม บิดา นาวาเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม

นายเสวียง พันธุ์เอี่ยม บิดา นาวาเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ ได้ถึงแก่กรรม กำหนดตั้งศพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ศาลา ๖ วัดเครือวัลย์วรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร และกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ วัดเครือวัลย์วรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานครจึงแจ้งมายัง นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๓ นักเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๘๐ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๔๐ และผู้รู้จักคุ้นเคยทราบโดยทั่วกัน