วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

กระทรวงกลาโหมมาเลเซียจะจัดหาอุปกรณ์ด้านอุทกศาสตร์เพิ่มเติมให้แก่กองทัพเรือมาเลเซียเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีรายงานถ้อยแถลงของ ดาโต๊ะ โมฮัมมัด โจฮารี บาฮารุม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย ภายหลังพิธีเปิดงาน General Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO) Science Day ว่า กลาโหมมาเลเซียมีแผนจัดหาอุปกรณ์ด้านอุทกศาสตร์เพิ่มเติมให้แก่กองทัพเรือ มาเลเซีย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดทำแผนที่ทะเลและการปักปันเขตแดนทางทะเลร่วม กับ GEBCO โดยจะนำเรื่องดังกล่าวประชุมในระดับรัฐมนตรี แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้รับ (ที่มา : ขว.ทร.)