วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ทัพเรือภาคที่ ๑ ส่งเรือตรวจการณ์ ๑๕ และเฮลิคอปเตอร์ สำรวจและสนับสนุนการกู้ซากเรือภัทรมารีน ๕ และ ตู้คอนเทนเนอร์ที่จมอยู่ใต้ท้องทะเล เรียบร้อยแล้ว

พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)ได้สั่งการให้ เรือตรวจการณ์ ๑๕ และเฮลิคอปเตอร์ เข้าสำรวจและสนับสนุน ในการกู้ซากเรือภัทรมารีน ๕  และตู้คอนเทนเนอร์ ที่จมอยู่ใต้ท้องทะเล บริเวณปากอ่าวแม่น้ำเจ้าพระยา เขตต่อเนื่องระหว่างจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดชลบุรี ที่ถูกพายุ คลื่นลมชัดจม เมื่อวันที่ ๑๙  กันยายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมานั้น ล่าสุด ได้รับแจ้งจากเรือเจ้าท่า 804  กรมเจ้าท่า ว่าสามารถกู้ซากเรือภัทรมารีน ๕ ได้เรียบร้อยแล้ว พร้อมนำเข้าฝั่ง เพื่อตรวจสอบความเสียหายพร้อมประสานกับบริษัทประกันภัยดำเนินการต่อไป  ขณะนี้ได้ลากเรือภัทรมารีน ๕  เข้าสู่ฝั่งที่ท่าเรือปราการ ซอยเทศบาลบางปู 80  ตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  โดยมี เรือตรวจการณ์ ๑๕ ของกองทัพเรือ อำนวยความสะดวกในการเดินทาง เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ (ที่มา : ทรภ.๑)