วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558

มาเลเซียกำลังพัฒนา MMEA ให้เป็นหน่วยงานทางทะเลที่ดีที่สุดในโลกในปี ๒๕๘๓

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ มีรายงานถ้อยแถลงของ พลเรือเอก ดาโต๊ะ โมฮัมมัด อัมดัน บินคูริช ผู้อำนวยการหน่วย Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA) มาเลเซีย ในพิธีเกษียณอายุราชการว่า มาเลเซียได้วางยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาให้ MMEA เป็นหน่วยงานทางทะเลที่ดีที่สุดในโลก ภายในปี ๒๕๘๓ ทั้งนี้ MMEA เชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วย เนื่องจากสามารถลดอาชญากรรมทางทะเลเหลือเพียงร้อยละ ๒.๕ ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ เปรียบเทียบกับร้อยละ ๔๘ เมื่อปี ๒๕๔๙ และเป็นแบบอย่างของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทางทะเลให้แก่ประเทศอื่น ๆ นอกจากนี้ MMEA ได้ใช้ระบบดาวเทียม Cospas - SARSAT เพื่อประสานการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือกับประเทศพัฒนาแล้วอื่น ๆ และในปี ๒๕๕๙ MMEA จะได้รับเรือตรวจการณ์ ๖ ลำ ปืนใหญ่ ๖ กระบอก และระบบตรวจการณ์ทางทะเล ๒ ระบบ อนึ่ง พลเรือเอก โมฮัมมัด ฯ เกษียณอายุราชการ ใน ๙ กันยายน ๒๕๕๘ และ พลเรือโท ดาโต๊ะ อามัด ปูซิ อับ คาฮาร์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการ MMEA คนใหม่ (ที่มา : ขว.ทร.)