วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558

ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ โดยกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นเจ้าภาพ

วันนี้ (๙ กันยายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ โดยกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นเจ้าภาพ มี พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน มีผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (ที่มา : บก.ทท.)