วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558

ขอเชิญร่วมสมทบทุน "โครงการถวายบาตรพระสงฆ์สู่ศรีลังกา เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

วัดป่าไตรสิกขาราม บ้านโนนสาวเอ้ ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดย แม่ชีธิราภรณ์ จิตภาวนาภิรัตกุล จัดโครงการถวายบาตรพระสงฆ์สู่ศรีลังกา เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กำหนดนำบาตรไปมอบในวันที่ ๒๘ - ๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
         ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างทานบารมีต่ออายุพระพุทธศาสนาของพระ สงฆ์ที่ประเทศศรีลังกา โดยบริจาคสมทบทุนโอนเงินสร้างบาตรได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสัตหีบ เลขบัญชี ๐๐๒ - ๒ - ๙๖๙๕๒ - ๘ ชื่อบัญชี "พลเรือตรี พิสัย สุขวัน และ เรือเอก ภานุวิชญ์ รามแก้ว และ เรือโทหญิง กานดา กุลวิรัตน์" เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานสลิปการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร พร้อมข้อมูลชื่อ - นามสกุล และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อนำส่งใบอนุโมทนาบัตรสำหรับผู้ที่ร่วมบริจาคตั้งแต่ ๕๐๐ บาทขึ้นไป (ที่มา : สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร นย.)