วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558

พิธีเยี่ยมอำลาหน่วยในพื้นที่ภาคใต้ และพิธีเปิดพลับพลาที่ประทับ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดภูเก็ต

 วันนี้ (๑๔ กันยายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางไปเยี่ยมอำลาหน่วยในพื้นที่ภาคใต้ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี พลเรือโท สายันต์ ประสงค์สำเร็จ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ให้การรับรองและกล่าวรายงานตนเอง ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ประกอบพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ วางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และกล่าวให้โอวาทแสดงความขอบคุณแก่กำลังพลที่ได้เสียสละและร่วมมือกัน ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมทั้งมอบของบำรุงขวัญให้แก่หน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่
         จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดพลับพลาที่ประทับ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ สวนสาธารณะสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน และนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือเข้าร่วมพิธี