วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558

จีนและไต้หวันจัดการฝึกทางทะเลในช่องแคบไต้หวัน

 ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘กองทัพจีนจัดการฝึกทางทะเลด้วยกระสุนจริง บริเวณช่องแคบไต้หวัน นอกชายฝั่งเมืองฉวนโจว มณฑลฝูเจี้ยน โดยออกประกาศแจ้งเตือนมิให้เรือผ่านเข้าใกล้ในห้วงเวลา ดังกล่าว ขณะที่กองทัพไต้หวันจัดการฝึกทางทะเลประจำปี Han Kuang ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการฝึกต่อจากโครงการเมื่อปีที่แล้วเพื่อรับมือภัยคุกคามจากจีนตรวจ สอบแผนการรบและทดสอบขีดความที่มา : สามารถในการป้องกันประเทศของกองทัพไต้หวัน หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางทหาร อย่างไรก็ตาม กลาโหมไต้หวันระบุว่าการฝึกของกองทัพจีนเป็นการฝึกประจำปี และไม่เป็นสิ่งที่เกินความคาดหมาย
(ที่มา : ขว.ทร.)