วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558

สำนักงานทหารเรือหญิง กำหนดจัดงาน "ทหารเรือหญิง รวมพลัง เพื่อราชนาวี" ในงานประชุมทหารเรือหญิง ประจำปี ๒๕๕๘ ใน ๑๙ สิงหาคม ศกนี้

สำนักงานทหารเรือหญิง กำหนดจัดงาน "ทหารเรือหญิง รวมพลัง เพื่อราชนาวี" /งานประชุมทหารเรือหญิง ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ "ความรู้นานาสาระกับกฎหมายใกล้ตัว" โดย อาจารย์ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช
และการให้ความรู้ "รักษ์ฟันอย่างถูกวิธี" โดย นาวาเอกหญิง ขวัญฤดี เม่งอำพัน นอกจากนี้ มีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของกำลังพลหญิง การออกบูธเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ พร้อมตรวจสุขภาพฟรี และบูธจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ
        ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน "ทหารเรือหญิง รวมพลัง เพื่อราชนาวี" และงานประชุมทหารเรือหญิง ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม นี้ ที่ หอประชุมกองทัพเรือ (ที่มา : สน.ทร.หญิง)