วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ผู้ช่วยทูตทหารอินเดีย ประจำกรุงเทพมหานคร กำหนดเข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการทหารเรือ ใน ๑๐ สิงหาคม นี้

นาวาอากาศเอก Jaspreet Singh ผู้ช่วยทูตทหารอินเดีย ประจำกรุงเทพมหานคร จะเข้าเยี่ยมคำนับ พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่ออำลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย และแนะนำ ผู้ช่วยทูตทหารอินเดีย ประจำกรุงเทพมหานคร คนใหม่ ณ ห้องรับรอง อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๔๕ น.
         การรับเยี่ยมคำนับผู้ช่วยทูตทหารอินเดีย เพื่ออำลาในโอกาสที่พ้นวาระการปฏิบัติหน้าที่และแนะนำตัวในโอกาสที่เข้ารับ หน้าที่ของผู้ช่วยทูตทหารอินเดียคนใหม่ ในครั้งนี้ เป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจไมตรีและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพ เรือกับกองทัพเรืออินเดียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น (ที่มา : ขว.ทร.)