วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ฐานทัพเรือสัตหีบ ขอเชิญร่วมฟังเทศน์มหาชาติประยุกต์ และร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติประยุกต์ สมทบทุนสร้างหอพระเฉลิมพระเกียรติ ฯ ใน ๖ สิงหาคม นี้ ที่ สวนกรมหลวงชุมพร สัตหีบ

ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้จัดสร้างพระพุทธชินราชวรเวทมุนีราชนาวีศรีบูรพา เป็นพระพุทธรูปประจำฐานทัพเรือสัตหีบ แล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ และได้อัญเชิญประดิษฐานเป็นการชั่วคราวที่ ศาสนสถานฐานทัพเรือสัตหีบ ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ นี้ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้จัดสร้างหอประดิษฐานพระพุทธรูปประจำฐานทัพเรือสัตหีบ ขึ้น และได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ในโอกาสนี้ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดให้มีเทศน์มหาชาติประยุกต์ เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างหอพระพุทธรูปประจำฐานทัพเรือสัตหีบ โดย พระครูวาทีพัชรโสภณ (พระครูปลัดราชันย์ อริโย) เจ้าอาวาสวัดวังศาล จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นองค์เทศน์มหาชาติประยุกต์ ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
        จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมฟังเทศน์มหาชาติประยุกต์ และร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติประยุกต์ หรือร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างหอพระเฉลิมพระเกียรติ ฯ ได้ที่ นาวาเอก สุทัศน์ โตจันทร์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๐ ๒๑๒๗ หมายเลขโทรสาร ๐๓๘ ๔๓๗๙๕๖ หมายเลขโทรสารภายใน ๗๑๓๑๔ หรือโอนเงินเข้าบัญชีชื่อ "กองทุนจัดสร้างหอพระ ฯ ฐานทัพเรือสัตหีบ" ธนาคารทหารไทย สาขาสัตหีบ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๓๐๒ - ๗ - ๒๑๗๑๙ - ๓ (ที่มา : ฐท.สส.)