วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ผู้บัญชาการทหารเรือ บรรยายพิเศษหัวข้อ "การพัฒนากองทัพและกำลังพลของกองทัพเรือ"

วันนี้ (๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ บรรยายพิเศษในหัวข้อ "การพัฒนากองทัพและกำลังพลของกองทัพเรือ" ณ ห้องประชุมบริพัตร อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล นักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ นายทหารนักเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เข้าร่วมฟังการบรรยาย (ที่มา : ยศ.ทร.โทร.๕๓๔๑๕)