วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๒ อัตรา

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๖ จำนวน ๑๒ อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ในตำแหน่ง นักวิจัย ๘ อัตรา นักพัฒนา ๑ อัตรา นักบริหารโครงการ ๑ อัตรา เจ้าหน้าที่แผนและงบประมาณ และเจ้าหน้าที่พัฒนานโยบายและกลยุทธ์ ๑ อัตรา
         สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.dti.or.th ยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตัวเองในวันและเวลาราชการที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ ทาง E-mail : recruitment@dti.of.th สอบถามข้อมูลได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๙๘๐ ๖๖๘๘ ต่อ ๑๑๓๔, ๑๑๓๓ (ที่มา : สปท.)