วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ญี่ปุ่นเข้าร่วมการฝึกกับสหรัฐ ฯ และออสเตรเลียเป็นครั้งแรก

  เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ญี่ปุ่นเข้าร่วมการฝึก Talisman Sabre 2015 กับสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ ๕ ถึง ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ตอนเหนือของออสเตรเลีย ไปจนถึงตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐ ควีนสแลนด์ ส่วนการฝึกภาคทะเลครอบคลุมพื้นที่ทะเล คอรัล ทะเลติมอร์ และทะเลอะราฟูรา ทั้งนี้ มีกำลังพลจากกองทัพสหรัฐ ฯ และออสเตรเลียเข้าร่วมประมาณ ๓,๐๐๐ คน (ที่มา : ขว.ทร.)