วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558

รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีเปิดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก ๒๕๕๘ (World Blood Donor Day 2015)

พลเรือตรีหญิง พัฒนทวิ ศรีสมวงศ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก ๒๕๕๘ (World Bolld Donor Day 2015) ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
         ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และ คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย จัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก ๒๕๕๘ (World Blood Donor Day 2015) ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตที่ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การรับบริจาคโลหิต เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต,โดยผู้บริจาคโลหิตจะได้รับเสื้อวันผู้บริจาคโลหิต โลก เพื่อเป็นการขอบคุณ
(ที่มา : กพ.ทร.)