วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครนักปั่นจักรยานและผู้มีใจรักสุนัข เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "ทัวร์ออฟสัตหีบ" ใน ๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ทางอินเทอร์เน็ต

คณะอนุกรรมการจัดหารายได้และบริหารเงินกองทุน ของคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ จะจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน "ทัวร์ออฟสัตหีบ" กำหนดระยะทาง ๕๐ กิโลเมตร และ ๑๐๐ กิโลเมตร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวของพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และส่งเสริมการออกกำลังกาย รวมทั้งหารายได้สมทบกองทุนศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมี พลเรือโท สมศักดิ์ วาณิชย์เจริญ เสนาธิการกองเรือยุทธการ เป็นประธานอนุกรรมการจัดกิจกรรม และ พลเรือตรี นพดล สุภากร เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ เป็นประธานอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
         จึงขอเชิญชวนนักปั่นจักรยานและผู้มีใจรักสุนัข เข้าร่วมกิจกรรม "ทัวร์ออฟสัตหีบ" ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่ www.runlah.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
(ที่มา : กพร.ทร.)