วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กองทัพเรือสหรัฐฯ - กองทัพเรือเกาหลีใต้ฝึก Silent Shark 2015

กองทัพเรือสหรัฐฯ และ กองทัพเรือเกาหลีใต้ เข้าร่วมการฝึกปราบเรือดำน้ำ Silent Shark 2015 บริเวณเกาะกวม ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีเรือดำน้ำชั้น Los Angeles และเรือลาดตระเวน USS Shiloh (CG ๖๗) ของกองทัพเรือสหรัฐฯ เรือดำน้ำเกาหลีใต้ และอากาศยานอีกหลายลำเข้าร่วม เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกัน ระหว่างกองทัพเรือทั้งสองประเทศ ในการเฝ้าติดตามและปราบเรือดำน้ำ และเพื่อรักษาเสถียรภาพในน่านน้ำแปซิฟิกฝั่งตะวันตก (ที่มา : ขว.ทร.)