วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ฐานทัพเรือกรุงเทพ ฝึกซ้อมยิงปืนเพื่อเตรียมการในการยิงถวายสักการะในวันบริพัตร ระหว่าง ๑๐ - ๒๖ มิถุนายน ศกนี้

 ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ฐานทัพเรือกรุงเทพ จะดำเนินการฝึกซ้อมยิงปืนเพื่อเตรียมการในการยิงปืนถวายสักการะในการจัดงานวันบริพัตร ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๔๕๕๘ ด้วยกระสุนซ้อมรบในพื้นที่บริเวณหน้า กองร้อยรักษาความปลอดภัยที่ ๘ กองร้อยรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ
         จึงขอแจ้งการฝึกซ้อมยิงปืนดังกล่าว เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด (ที่มา : ฐท.กท.)