วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ฝึกปฏิบัติการทางทะเลร่วมกัน

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กองทัพเรือฟิลิปปินส์และกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นจะร่วมกันจัดการฝึกการปฏิบัติตาม "ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการเผชิญหน้าอย่างไม่คาดคิดในทะเล" (The Code for Unplanned Encounters at Sea : CUES) ที่บริเวณนอกชายฝั่งทางตะวันตกของเกาะลูซอน ฟิลิปปินส์ ใกล้ Scarborough Shoal ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาเขตแดนทางทะเลระหว่างฟิลิปปินส์กับจีน ทั้งนี้ การฝึกดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาความขัดแย้งทางทะเลระหว่างฟิลิปปินส์กับจีน (ที่มา : ขว.ทร.)