วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การบรรยายแนะแนวการฝึกอบรมอาชีพและการสำรวจข้อมูล ทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๕๘

วันนี้ (๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือตรี ชาลี สว่างใจ รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ เป็นประธานเปิดการบรรยายแนะแนวการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ ผลัด ๑/๕๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ อาคารฝึกรวม ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี นาวาเอก ชาตรี บวรธรรมจักร เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ กล่าวรายงาน
        กองทัพเรือ ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดย ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดระยอง และบริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จัดให้มีการบรรยายแนะแนวอาชีพสาขาต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ทหารกองประจำการ โดยมีวิทยากรจาก ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดระยอง, นาวาโท จุฑา สยนานนท์ กับนาวาตรี สุรินทร์ ปานอำพันธ์ และคุณอนุรัตน์ สารบูรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาและ กิจกรรมสัมพันธ์ บริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บรรยายเกี่ยวกับการฝึกอาชีพ หลักสูตรช่างทั่วไป หลักสูตรกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ และหลักสูตรนิวไดร์ฟเวอร์ (การขับรถหัวลากอย่างปลอดภัยและถูกวิธี) พร้อมทั้งคัดเลือกทหารกองประจำการ ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรต่างๆ ก่อนปลดประจำการ
(ที่มา : คพท.)