วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558

การทางพิเศษฯ งดเว้นค่าผ่านทางด่านบูรพาวิถี ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่าง ๑๐ - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘

เนื่องในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลวันสงกรานต์ ๒๕๕๘ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จะดำเนินการยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ด่านบูรพาวิถี หรือ เส้นทาง บางนา - ชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ ทั้งนี้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เตรียมตั้งหน่วยบริการประชาชนบนทางพิเศษ เพื่อดูแลการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ จำนวน ๖ จุดด้วยกัน ได้แก่
        ๑. ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ บางแก้ว ๑
        ๒. ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ประชาชื่น (ขาออก)
        ๓. ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ บางปะอิน (ขาออก)
        ๔. ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ บางปะอิน (ขาเข้า)
        ๕. ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ จตุโชติ
         ๖. ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ บางนา กิโลเมตร ๖ (ขาออก)
(ที่มา : การทางพิเศษฯ)