วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558

กองทัพเรือ ขอเชิญชมรายการ "โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี"

กองทัพเรือ ขอเชิญชมรายการ "โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘" ซึ่งเป็นโครงการและกิจกรรมที่กองทัพเรือได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริ และเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยมีกำหนดออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๒๑.๐๐ น. (ที่มา : กพร.ทร.)