วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558

พิธีเปิดการแข่งขันเรือใบรายการหัวหินรีกัตต้า ๒๐๑๕

วันนี้ (๒๐ เมษายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๙.๐๐ น. พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือใบ รายการหัวหินรีกัตต้า ๒๐๑๕ ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารนาวีภิรมย์ ๑ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
         สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกองทัพเรือ จัดการแข่งขันเรือใบรายการหัวหิน รีกัตต้า ๒๐๑๕ ระหว่างวันที่ ๑๙ ถึง ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณชายหาดโรงแรม รีเจ้นท์ ชาเล่ต์ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ ได้ดำเนินการจนเรือใบรายการหัวหิน รีกัตต้า อย่างต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงชนะเลิศการแข่งขันเรือใบในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ ๔ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๐ และน้อมระลึกถึงพระปรีชาสามารถที่ทรงเรือใบประเภทโอเค ชื่อ "เวคา" ข้ามอ่าวไทย จากหน้าวังไกลกังวล หัวหิน ไปยังอ่าวเตยงาม หน้ากองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๙ ตลอดจนเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะนักกีฬาเรือใบของประเทศไทยสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ
        การแข่งขันเรือใบรายการ "หัวหิน รีกัตต้า" นับเป็นรายการที่มีความสำคัญ และมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่คนไทยมีความภาคภูมิใจเพราะเกิดจากพระ อัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบารมีของพระองค์อย่างแท้จริง ที่ทำให้การแข่งขันรายการนี้มีการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องจนถึง ปัจจุบัน สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีนักกีฬาแล่นใบระดับแนวหน้าจากนานาประเทศให้ เข้ามาร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมากดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา (ที่มา : สน.รอง ผบ.ทร.)