วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558

ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณแม่ยี่ แก้วเพ็ชร ณ วัดไทรทอง จังหวัดเพชรบุรี

ขอเชิญผู้ที่รู้จักคุ้นเคย ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณแม่ยี่ แก้วเพ็ชร มารดา เรือตรี ปรีชา แก้วเพ็ชร ประจำแผนกเลขานุการ กองเลขานุการ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ณ ฌาปนสถานวัดไทรทอง ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น.
(ที่มา : สลก.ทร.)