วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เปิดการอบรมงานฝีมือประดิษฐ์ด้วยมือ

วันนี้ (๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๓.๓๐ น. คุณณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานเปิดอบรมงานฝีมือประดิษฐ์ด้วยมือ ณ อาคาร ๓๘ ปี สมาคมภริยานาวี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
         สมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกับ สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๕ รอบ เป็นโครงการฝึกอบรมอาชีพงานประดิษฐ์ด้วยมือ เช่น การทำเดคูพาจ การจัดช่อดอกไม้เบื้องต้น ให้กับแม่บ้านทหารเรือ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมแม่บ้านทหารเรือให้มีรายได้เสริมให้กับครอบครัว และเป็นการพัฒนาศักยภาพของแม่บ้านทหารเรือในด้านงานฝีมือให้สามารถทำ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการและเป็นที่นิยมของตลาดในยุคปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อช่วยเหลือและดูแลแม่บ้านทหารเรือให้อยู่ดีมีสุข สังคมเข้มแข็ง มีความสามัคคี เกิดความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาต่อไป
          สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ๔๐ ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ถึง ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้วจะได้รับวุฒิบัตรจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัยเขตพระนคร (ที่มา : สมาคมภริยาทหารเรือ)