วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

รองผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับจากผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน

วันนี้ (๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับจากคณะผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ที่เดินทางมาร่วมประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน 4th ASEAN Navy Young Officers Interaction Program 2015 ณ ห้องรับรอง อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ร่วมให้การต้อนรับ และเวลา ๑๙.๐๐ น. รองผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรอง ณ ห้องชมวัง หอประชุมกองทัพเรือ
         การจัดกิจกรรม 4th ASEAN Navy Young Officers Interaction Program 2015 ในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๒๔ ถึง ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี มิตรภาพ และความเข้าใจระหว่างนายทหารรุ่นใหม่ของกองทัพเรืออาเซียน โดยกิจกรรมหลักมีขอบเขตเรื่องที่กำหนดทิศทางเป็น "ASEAN Harmony and Security : Strengthening Multicultural Ties for the Next Generation" ซึ่งให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้แทนกองทัพเรืออาเซียน ในหัวข้อ "Initial Concept of ASEQAN Multilateral Naval Exercise on HA/DR" และมีกิจกรรมอื่น ๆ ประกอบด้วย การแนะนำประเทศ การเยี่ยมชมหน่วยงานกองทัพเรือ เยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร และการเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ กิจกรรม ASEAN Navy Young Officers Interaction ถือเป็นข้อผูกพันตามข้อตกลงร่วมกันที่กำหนดให้เมื่อประเทศใดได้เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนในปีใดแล้ว ในปีนั้นหรือปีถัดไปจะต้องจัดให้มีกิจกรรมดังกล่าวขึ้น (ที่มา : ยก.ทร.)