วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

๒๓ กุมภาพันธ์ วันคล้ายวันสถาปนาสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด

วันนี้ (๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) เวลา ๐๘.๐๐ น. พลเรือโท ทวีชัย บุญอนันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ และประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสหกรณ์ออมทรัพย์ วังเดิม จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร