วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สหรัฐ ฯ สับเปลี่ยนกำลังเรือปฏิบัติการใกล้ฝั่งที่ประจำการในสิงค์โปร์

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ พลเรือตรี ชาร์ลส์ วิลเลียมส์ ผู้บัญชาการส่งกำลังบำรุงสหรัฐฯ พื้นที่แปซิฟิกตะวันตก แถลงว่า กองทัพเรือสหรัฐ ฯ มีแผนหมุนเวียนกำลังเรือปฏิบัติการใกล้ฝั่ง (LCS) ที่ประจำการในสิงค์โปร์จาก ๑ ลำ เพิ่มขึ้นเป็น ๔ ลำ ภายในปี ๒๕๖๑ ซึ่งขณะนี้ได้ส่งเรือปฏิบัติการใกล้ฝั่ง USS Fort Worth เข้าสับเปลี่ยนกับ USS Freedom ที่เสร็จสิ้นภารกิจระยะเวลา ๘ เดือนแล้วโดย USS Fort Worth จะปฏิบัติหน้าที่ในน่านน้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะเวลา ๑๖ เดือน (ที่มา : ขว.ทร.)