วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะ เดินทางไปเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา อย่างเป็นทางการ ระหว่าง ๒๒ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

วานนี้ (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) เวลา ๐๘.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางไปเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา อย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของผู้บัญชาการทหารเรือแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เดินทางโดยอากาศยานกองทัพเรือ ระหว่างวันที่ ๒๒ ถึง ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
         การเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาของผู้บัญชาการทหารเรือในครั้งนี้ เพื่อแนะนำตนเองในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือทั้งสอง ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ เข้าพบหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา, ผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และ ผู้บัญชาการทหารเรือแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา (ที่มา : ขว.ทร.)