วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557

ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗

วันนี้ (๒๙ เมษายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๗.๐๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ เรือหลวงอ่างทอง และ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุปและการปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก และตรวจเยี่ยมกำลังพลที่เข้ารับการฝึกบนเรือหลวงอ่างทอง พร้อมกับชมการสาธิตการส่งกำลังบำรุงในทะเล ระวางการบรรทุกของยุทโธปกรณ์ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน การปฏิบัติของชุดโรงพยาบาลสนามเคลื่อนที่และชมการชำระล้างสารพิษของชุด สงครามนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี ซึ่งการตรวจเยี่ยมของผู้บัญชาการทหารเรือ ในครั้งนี้ มี พลเรือโท ชุมพล วงศ์เวคิน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับ (ที่มา : สลก.ทร.)