วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557

ฟิลิปปินส์ และสหรัฐ ฯ ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางทหาร

  เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ ฟิลิปปินส์
และสหรัฐอเมริกา ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางทหาร ระหว่างปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๙ ที่ กรุงมะนิลา โดยข้อตกลงดังกล่าวจะอนุญาตให้กองทัพสหรัฐ ฯ นำเครื่องบินรบและเรือรบมาประจำการในฟิลิปปินส์
เป็นการชั่วคราว เพื่อใช้ในการฝึกผสม และเป็นกำลังเคลื่อนที่เร็วสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทาง ธรรมชาติ อนึ่ง ฟิลิปปินส์ไม่อนุญาตให