วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ร่วมพิธีเปิดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก ๒๕๕๗ (World Blood Donor Day 2014)

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือตรี ธนพล วิชัยลักขณา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมในพิธีเปิดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก ๒๕๕๗ (World Blood Donor Day 2014) ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์
         การจัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก จัดขึ้นครั้งแรกตามนโยบายขององค์การอนามัยโลก สหพันธ์ สภากาชาด และสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ, สหพันธ์องค์การผู้บริจาคโลหิตโลก และสมาพันธ์การถ่ายโลหิตโลกได้ร่วมกันกำหนด ให้วันที่ ๑๔ มิถุนายน เป็น วันผู้บริจาคโลหิตโลก ซึ่งเป็นวันเกิดของ ดอกเตอร์ คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบ เอบีโอ ถือได้ว่าเป็นการค้นพบที่สำคัญยิ่งต่องานบริการโลหิต และ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และแสดงความขอบคุณต่อผู้บริจาคโลหิต โดยเฉพาะผู้บริจาคประจำ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริจาคโลหิตรุ่นใหม่หรือ กลุ่ม Young Blood, Young Generation เจริญรอยตาม และยังมุ่งรณรงค์ให้มีการบริจาคโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
          ๑๔ มิถุนายน วันผู้บริจาคโลหิตโลกในปีนี้ สภากาชาดไทยจัดกิจกรรมขึ้นภายใต้สโลแกน "Safe blood for saving mothers" สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตอย่างเพียงพอและปลอดภัย เพื่อช่วยชีวิตแม่ที่อาจเสียชีวิตจากการคลอดบุตร ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริจาคโลหิตสูงสุด (Super Donors) ๓ กลุ่ม ได้แก่ ชมรมผู้บริจาคโลหิต ๑๐๐ ครั้ง ชมรมผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ และ Club 25 of Thailand, การรับบริจาคโลหิต สเต็มเซลล์ ดวงตา และอวัยวะ กิจกรรมเขียน ข้อความแสดงตนว่าเป็นผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ บนกำแพงแห่งมนุษยธรรม (Wall of Humanity), การแสดงพลังด้วยการเติมหยดเลือดลงในถุงบริจาคโลหิตขนาดยักษ์, สนุกกับการถ่ายภาพตราไปรษณียากรส่วนตัวเป็นที่ระลึก, การประมูลของรักดารา, มินิคอนเสิร์ต จากศิลปิน นักร้อง และ Club 25 of Thailand, เกมสนุกชิงรางวัล การจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้บริจาคโลหิต เป็นต้น ผู้บริจาคโลหิตในงานจะได้รับ "เสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลก ๒๕๕๗" เป็นที่ระลึก โดยตั้งเป้าได้รับโลหิตจำนวน ๔,๐๐๐ ยูนิต (ที่มา : สภากาชาดไทย)