วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ญี่ปุ่นร่วมฝึก Pacific Partnership 2014 ที่เวียดนาม

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เรือยกพลขึ้นบก JS Kunisaki ของ กกล.ป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่น พร้อมกำลังพล ๔๐๐ นาย เยือนเมืองดานัง เวียดนาม และเข้าร่วมการฝึก Pacific Partnership 2014 เพื่อเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ ทางธรรมชาติและเหตุวิกฤต อนึ่ง เรือ JS Kunisaki จะออกจากเวียดนามในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพื่อไปปฏิบัติภารกิจที่เมืองสีหนุวิลล์ กัมพูชา ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และเมืองทาโคลบาน ฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
(ที่มา : ขว.ทร.)